KOTIZON - KHÁM PHÁ TIN HỌC

Hướng dẫn sử dụng phần mềm, tiện ích với phương châm nhanh gọn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian!

Hướng dẫn sử dụng phần mềm PasCal 7.0 dành cho học sinh lớp 11

Hôm nay Kotizon sẽ hướng dấn sử dụng phần mềm Pascal 7.0, việc cài đặt và sử dụng được hướng dẫn chi tiết giúp bạn thực hiện dễ dàng.


Turbo Pascal là phần mềm gì?
 • Là phần mềm tạo môi trường để viết ngôn ngữ lập trình Pascal
 • Phiên bản 2.0: So với Pascal chuẩn, bản 2.0 có những mở rộng về các biến động, các biến địa chỉ tuyệt đối, Các phép toán trên bit và byte, các phép toán logic trên số nguyên, Kết nối các chương trình với các biến chung,...
 • Phiên bản 3.0: là một hệ thống phát triển gồm những đặc điểm của version 2.0 và có nhiều mở rộng quan trọng như: Bổ sung nhiều thủ tục và hàm chuẩn. Bổ sung một vài dạng đặc biệt mới cho phép tính toán các số thực với độ chính xác lớn,... So với version 2.0 thì version 3.0 có tốc độ dịch gấp đôi.
 • Phiên bản 4.0: có đặc điểm là có thêm một số dữ liệu mới, thực hiện các biểu thức logic nhanh hơn, có nhiều thủ tục và hàm chuẩn về xử lý đồ họa đồ thị màu sắc hình khối cửa sổ,...
 • Phiên bản 5.0 và 5.5: Năm 1989, hãng Borland đưa ra thị trường phiên bản Turbo Pascal Version 5.0 để giới thiệu các thủ tục và hàm tiện nghi. Tiếp đó chưa đầy nửa năm họ đưa ra version 5.5 có thêm cấu trúc hoàn toàn mới, đó là lập trình đối tượng.
 • Phiên bản 6.0: Đặc điểm nổi bật của version này là giới thiệu thành phần của Turbo vision, một thư viện chương trình cụ thể, định hình có các cửa sổ tiện ích để đối chiếu với nhau.
 • Phiên bản 7.0: Cuối năm 1992, hãng Borland lại đưa ra version 7.0 để chạy trong tất cả hệ điều hành kể cả Windows
 • Phiên bản 7.1: tương tự bản 7.0.1
 • Phiên bản 7.2: Ra mắt năm 2000.
Tuy nhiên, phiên bản 7.0 là phiên bản được sử dụng phổ biến hơn các phiên bản khác!
Tải phần mềm Turbo Pascal thế nào?
Cài đặt phần mềm Turbo Pascal như thế nào?
 • Bước 1: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm PasCal 7.0
 • Bước 2:
Hướng dẫn sử dụng phần mềm PasCal 7.0
 • Bước 3:
Hướng dẫn sử dụng phần mềm PasCal 7.0
 • Bước 4:
Hướng dẫn sử dụng phần mềm PasCal 7.0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Pascal thế nào?
 • Bước 1: Khi cài đặt xong trên màn hình xuất hiện biểu tượng như sau
 • Bước 2: Bạn mở phần mềm Turbo Pascal bằng cách nhấp đúp chuột hoặc click chuột phải rồi open nhé. Màn hình sẽ xuất hiện như sau!
 • Bước 3: Các phím tắt để sử dụng chương trình:
STTPHÍM TẮTÝ NGHĨA
1ALT + XThoát khỏi chương trình
2F2Lưu chương trình
3F3Mở chương trình
4CTRL + YXóa cả dòng chứa con trỏ
5CTRL + Q + YXóa từ con trỏ đến cuối dòng
6CTRL + INSERTSao chep
7SHIFT + DELETECắt
8SHIFT + INSERTDán
9ALT + BACKSPACEUndo
10F9Kiểm tra lổi
11CTRL + F9Dịch và chạy chương trình
 • Bước 4: Các câu lệnh cơ bản trong Pascal
STT CÂU LỆNH Ý NGHĨA
1 program <tên chương trình>; Khai báo tên chương trình (Không có khoảng trắng).
Ví dụ: program Vi_du;
2 uses crt; Khai báo thư viện cung cấp một số chương trình thông dụng đã được lập sẵn
3 clrscr; Xóa những gì trên màn hình
4 begin
        <dãy lệnh>
end.
Phần thân chương trình trong Pascal
Ví dụ:
program Vi_du;
begin
   writeln('Xin chao cac ban!');
end.
5 var <danh sách biến>:<kiểu dữ liệu> Ví dụ: var x,y,z: real;
6 read(<danh sách biến vào>) Nhập một giá trị từ bàn phím
Ví dụ: read(N);
7 readln(<danh sách biến vào>) Nhập nhiều giá trị từ bàn phím
Ví dụ: read(a,b,c);
8 write(<danh sách kết quả>); In ra màn hình con trỏ ở cuối kết quả
9 writeln(<danh sách kq ra>); In ra màn hình con trỏ xuống dòng sau kết quả
10 readln; Tạm dừng chương trình cho người dùng quan sát kết quả trên màn hình.
 • Bước 5: Sau đây là ví dụ mẫu
Sau khi chúng ta chọn F9 để kiểm tra lỗi
Sau khi chúng ta bấm CTRL + F9 để chạy chương trình

Kết luận
Trên đây là bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Pascal, từ A đến Z nhé. Từ cách tải phần mềm Pascal, cài đặt cũng như cách sử dụng phần phầm đầy đủ và chi tiết nhất. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có những trải nghiệm thú vị khi bước vào con đường lập trình.


No comments:

Post a Comment