KOTIZON - KHÁM PHÁ TIN HỌC

Hướng dẫn sử dụng phần mềm, tiện ích với phương châm nhanh gọn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian!

Quy định sử dụng

  Vui lòng đọc kỹ các điều khoản khi sử dụng thông tin trên Blog cũng như tải và cài đặt phần mềm được giới thiệu bởi Kotizon.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

  ◈ Kotizon giữ và chịu trách nhiệm bản quyền bài viết trên blog

  ◈Nếu sử dụng bài viết của blog yêu cầu trỏ link về bài viết gốc

  ◈ Không được tự ý sử dụng các bài viết của blog Kotizon nếu chưa xin phép

2. BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

  ◈ Chúng tôi chỉ hướng dẫn sử dụng và cách cài đặt các phần mềm miễn phí

  ◈ Không chịu trách nhiệm về các phần mềm có phí khi bị khiếu kiện

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  ◈ Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. 

  ◈ Khi có sự thay đồi điều khoản đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi của chúng tôi tại thời điểm đó.