KOTIZON - KHÁM PHÁ TIN HỌC

Hướng dẫn sử dụng phần mềm, tiện ích với phương châm nhanh gọn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian!

Tuyệt chiêu khóa một vài thành phần trong word không cho người khác chỉnh sửa

Xin chào các bạn! Các bạn có khỏe không? Hôm nay kotizon xin chia sẻ cho bạn một tuyệt chiêu khóa một đoạn hay một thành phần trong word không cho người khác sửa chửa.


Khi nào chúng ta cần sử dụng tuyệt chiêu này?

  • Nêu như ban thường xuyên làm việc trong môi trường như trong công việc bạn cần gửi cho đồng nghiệp đối tác của mình nhưng file văn bản mẫu điền thông tin mà không muốn người khác sửa hay đơn giản sợ họ xóa nhằm dữ liệu trong file mẫu của bạn.
  • File biểu mẫu hợp đồng gửi cho khách hàng mà không phải sợ họ xóa mất hay thêm bớt mẫu mà bạn đã gửi cho họ điền thông tin.

Cách thực hiện như thế nào?

  • Bước 1: Bạn mở word lên và chọn
  • Bước 2: Màn hình xuất hiện như sau
  • Bước 3: Màn hình mẫu được tạo như sau:
  • Bước 4: Chúng ta sẽ thực hiện khóa một số thành phần trong word
  • Bước 5: Bạn thực hiện như sau:
  • Bước 6: Màn hình hiển thị như sau:
  • Bước 7: Màn hình sẽ hiện thị tiếp như sau
  • Bước 8: Đến đây đã hoàn tất việc khóa một thành phần nào đó trong word màn hình sẽ hiển thị như sau:


Bài viết đến đây xin dừng lại, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn ứng dụng vào công việc hàng ngày của mình được hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo!

No comments:

Post a Comment